Altandörrar

Nu har vi påbörjat byte av alla altandörrar.

Vi börjar på nr1 och jobbar oss uppåt i nummer ordning, ni kommer att få brev i era lådor när det börjar närma er eran tur, De går in med huvudnyckel om ni inte är hemma, ni som har Yale lås ansvarar för att snickarna tar sig in.

Kostnader för eventuella tillägg som ni valt kommer att läggas på eran hyresavi.

/Styrelsen