Andrahandsuthyrning

ANDRAHANDSUTHYRNING

Andrahandsuthyrning kan i medges under en begränsad tid upptill ett år. All andrahandsuthyrning förutsätter att styrelsens godkännande har inhämtats i förväg och i varje enskilt fall. Kravet på godkännande följer av Bostadsrättslagen.

En skriftlig ansökan ska skickas till styrelsen. Då ansökningar behandlas på styrelsemötena är det viktigt att ansökan lämnas in i god tid. Ansökningsformulär rekvireras från Riksbyggen hemsida. Ansökan ska innehålla bl.a. uppgifter om hyresgäst, uthyrningstid samt skäl för uthyrningen. Styrelsen rekommenderar att Riksbyggen blankett används för att undvika att ärendet försenas på grund av att viktiga uppgifter saknas.

Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning för högst ett år i taget och maximalt i två års tid. Otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att du förverkar din bostadsrätt, vilket innebär att du kan tvingas sälja den.

Det ska observeras att Hyresnämnden nyligen beslutade att styrelser för bostadsrättsföreningar har rätt att neka andrahandsuthyrningar som liknar hotellverksamhet av kommersiell natur. Detta omfattar normalt uthyrningar via förmedlings webbsidor som Airbnb.

Om styrelsens tillstånd erhålls, observera att:
•    Du ska ingå ett skriftligt hyreskontrakt med hyresgästen. I det fall besittningsskydd föreligger ska det avtalas bort (för mer information se t.ex. Hyresnämndens hemsida).
•    Du är ansvarig för att du eller hyresgästen finns tillgänglig när/om föreningen behöver tillträde till din lägenhet, t.ex. vid besiktningar och obligatoriska renoveringar.
•    Du är ansvarig för att månadsavgiften betalas.
•    Du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra och respekterar de trivsel- och andra regler som gäller för bostadsrättsföreningen.