VÅRA BOENDEREGLER

Här sammanfattar vi de viktigaste reglerna och policies för vår förening.
Samtliga regler är beslutade av styrelsen,  sittande styrelse.

Föreningens och ditt ansvar för underhållet av lägenheten
I föreningens stadgar kan du läsa vad föreningen ansvarar för och vilket ansvar du har som bostadsrättshavare. I princip har bostadsrättshavaren ansvar för underhållet av det inre i lägenheten och föreningen för det yttre underhållet. För att du lättare skall kunna se hur stadgarna tillämpas inom vår bostadsrättsförening finns det på hemsidan under Underhåll. Styrelsen följer den ansvarsfördelning mellan förening och bostadsrättshavare, som finns uppställd där.

Vår gemensamma tomt och utemiljö

Till bostadsrätten hör ingen egen tomt all mark på området ägs av föreningen och beslut om åtgärder tas av styrelsen eller fastighetsförvaltaren.

Förutsättningarna för att skapa ett eget utrymme kring bostadsrätten skiftar mellan olika bostadsrätterna, de flesta har skapat ett välskött område kring sina hus som de tar ansvar för och utnyttjar för sina egna ändamål.

Föreningen ser positivt på detta och förväntar sig att bostadsrättsinnehavarna tar ansvar för området närmast huset. Genomför du väsentliga förändringar utan att ha medgivande från styrelsen kan du åläggas att återställa till ursprungligt skick.

Kontakta alltid styrelsen med en ansökan, minst en månader innan du önskar påbörja arbetet.

 

Parkeringar på området
Vi vill inte att parkeringar sker inom området förutom när det gäller transporter eller tung packning. Vi har tecknat ett avtal med Securitas som helt ansvarar för detta. Vi vill inte att parkeringar sker på gräsmattor utan enbart på parkeringsplatser och/eller garage. Vill ni ha längre parkeringstillstånd för besök, kontakta någon i styrelsen.

Hänsyn till varandra
Att vi tar hänsyn till varandra och håller oss lugna och tysta mellan 23.00-07.00 vardagar. Om vi ska ha en tillställning informera era närmaste grannar. Helger kan vi sväva ut lite mer men en kontakt med grannarna är aldrig fel.

Husdjur i vår förening
Tänk på att vissa människor är rädda för lösa hundar. Även om hunden inte är farlig, eller bits så kan det uppstå olyckor.
Människor med dåligt hjärta kan drabbas, barn kan springa ut i trafiken uppskrämda av en lekfull hund, dvs. ha hunden under sådan uppsikt att ni har kontroll på
hunden. Respektera även att många människor håller avstånd på grund av allergi mot hund och katt.

Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn så att de inte stör eller förorenar inom föreningens område ex.sandlådor, grönytor eller på vägarna. Om olyckan ändå är framme, plocka upp efter era djur. Hundar skall hållas kopplad inom föreningens område.

Information till medlemmar
Nyhetsbrevet är en av våra kanaler till information. Nyhetsbrevet distribueras till era brevlådor i anslutning till våra styrelsemöten. Vår hemsida är en annan kanal som vi använder.

Vanlig frågor.

Om- eller tillbyggnad,  Förändringar av lägenhetens fasad eller tillbyggnader kräver tillstånd av styrelsen detta gäller även väsentliga förändringar av staket och häckar.

Trädfällning inom området, Om du vill ha träd fällda som t ex skuggar din uteplats skall du samråda med dina grannar och försöka enas kring ett förslag. Förslaget ska presenteras till styrelsen. Styrelsen fattar sedan beslut om eventuell trädfällning.

Studsmattor inom området, För att inte förbjuda studsmattor har vi beslut att godkänna dessa mot att studsmattan har ett skyddsnät och att en friskrivningsklausul skrivs under.  Inlämnad nedan dokument till Styrelsen  för ett godkännade.

StudsmattaAVTAL