Ytterdörrar och Garageportar

Ytterdörrar och Garageportar
Styrelsen har godkänt utbyte av befintliga ytterdörrar på samtliga 70 lägenheter.
Vi har också godkänt byta av garageportar på området i samma veva.

Jobbet kommer att utföras i Januari 2022, information kommer till er antingen via telefon eller post.

Uppdatering: 2022-01-17
Nu på Onsdag den 19/1 påbörjar vi att byta era ytterdörrar.
Dörr företaget kommer att kontakta er och boka tid för byte.

Vi börjar på VG1 och arbetar oss uppåt i nummer skalan.
De kan bli att de hoppar över nåt nummer om de inte får tag i er.

Uppdatering: 2022-03-11
Byte av garageportar börjar under V11.
Bytet av garageportar har utrymmeskrav och det innebär att vi måste plocka nere hyllor och andra saker som står nära porten
Infoblad: Utrymmeskrav vid portmontage Brf Backenhus Nr1
Garageport Experten kommer att kontakta er och boka tid för bytet.