Ytterdörrar och Garageportar

Ytterdörrar och Garageportar

Styrelsen har godkänd ett utbyte av befintliga ytterdörrar på samtliga 70 lägenheter.
Vi har också godkänt byta av garageportar på vårt området samtidigt.
Alla jobb med dörrar och garageportar blev avslutade under 2022.

Uppdatering: 2022-01-17
Nu på Onsdag den 19/1 påbörjar vi att byta era ytterdörrar.
Dörr företaget kommer att kontakta er och boka tid för byte.

Vi börjar på VG1 och arbetar oss uppåt i nummer skalan.
De kan bli att de hoppar över nåt nummer om de inte får tag i er.

Uppdatering: 2022-03-11
Byte av garageportar börjar under V11.
Bytet av garageportar har utrymmeskrav och det innebär att vi måste plocka nere hyllor och andra saker som står nära porten
Infoblad: Utrymmeskrav vid portmontage Brf Backenhus Nr1
Garageport Experten kommer att kontakta er och boka tid för bytet.