UNDERHÅLL

 LÄGENHETSDÖRR & INNERDÖRRAR BRH BRF
Ytterdörren med tillhörande karm, list och foder. X  
Till ytterdörren hörande handtag, dörrklocka, brevinkast, tätningslister samt låsanordning. X  
Lägenhetens innerdörrar med tillhörande karm. X  
Säkerhetsgrindar med tillhörandekarm. X  
Utvändig ytbehandling av ytterdörr, karm och foder, namnskylt.   X
GOLV I LÄGENHET    
Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. X  
Underliggande stomme.    X
INNERVÄGGAR I LÄGENHET    
Ytskikt, samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. X  
Underliggande stomme.    X
INNERTAK I LÄGENHET    
Ytskikt, samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. Brh svarar även för ev. undertak. X  
Underliggande stomme    X
GOLV & VÄGGAR I VÅTUTRYMMEN OCH KÖK    
Ytskikt samt underliggande tätskikt (fuktisolerande skikt). X  
Underliggande stomme    X
FÖNSTER & FÖNSTERDÖRRAR    
Invändig målning av fönstrens karmar och bågar. X  
Glas i fönster, dörrar och inglasningspartier, tillhörande handtag och beslag, vädringsfilter och tätningslister.
Styrelsen kan besluta att Brf svarar för ytterglas vid åverkan av okänd gärningsman samt då ytterglas skadats till följd av ev sättningar i huskroppen.
X  
Utvändig målning av fönstrens karmar och bågar.    X
Springventil.    X
VVS-ARTIKLAR    
Sanitetsporsling t.ex. tvättställ, bidé, badkar, duschkabin. X  
Blandare, dusch, duschslang och kranar. Stämman kan besluta att Brf svarar för underhåll av grundstandard och för normalt antal blandare m m i lägenheten.  X  
WC-stol inkl spolanordning. Brf kan besluta om annat beträffande spolanordningen.  X  
Inredning och belysningsarmaturer.  X  
Packningar.  X  
Tvättmaskin och diskmaskin inkl ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen. övriga vitvaror.  X  
Köksfläkt och ventilationsdon, om köksfläkten ingår i fastighetens ventilationssystem svarar bostadsrätthavaren endast för armaturer och strömbrytare samt för rengöring och byte av filter.  X  
Rensning av golvbrunn, sil och vattenlås. Brh svarar även för klämring runt golvbrunn.  X  
Elektriska radiatorer.  X  
Vattenradiatorer med ventiler, termostat och värmeledningar.
Bostadsrättshavaren svarar endast för målning.
   X
Ledningar för avlopp, värme, gas, vatten och ventilation som Brf försett lägenheten med förutsatt att ledningarna tjänar mer än en lägenhet samt att de inte är synliga i lägenheten. Övrigt underhåll av till avloppsledningen hörande golvbrunn, sil och vattenlås.    X
KÖKSUTRUSTNING    
Inredning, diskmasking inkl ledningar och andslutningskopplingar på vattenledningen, kyl- och frysskåp, spis, mikrovågsugn. X  
FÖRRÅD M.M    
Källar- och vindsförråd samt fristående förråd som tillhör lägenheten.
Sopskåp eller liknande som tillhör enskild medlem. För dessa utrymmen gäller samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tak, dörrar, inredning m m.
 X  
Garage som tillhör lägenheten och ingår i bostandsrättens upplåtelseavtal. För garage gäller samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tak, inredning m m.  X  
Avskiljande nätvägg i förråd och garage.    X
Gemensamma soputrymmen.    X
EL-ARTIKLAR    
Säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenhet, strömbrytare, eluttag och armaturer. särskild behörighet krävs för att utföra el-arbeten.  X  
Ledningar för elektricitet som Brf försett lägenheten med, förutsatt att de inte är syndliga i lägenheten.    X
BALKONG, ALTAN & TAKTERASS    
Ytbehandling insida av sidopartier, fronter samt tak.
Balkonggolvens ytskikt, trätrallar, klinkers m m.
 X  
Vädringställ, beslag och odlingslådor.  X  
Renhållning och snöröjning av balkong. Om lägenheten är utrustad med takterrass skall bostadsrättshavaren se till att avrinning för dagvatten inte hindras. X  
Underhåll av utsida av sidopartier, fronter samt tak.    X
INGLASNINGSPARTIER    
Tillval. Inglasning bör ha likartad utformning.  X  
Konstruktion.    X
Extra utrustning som tillförts av bostadsrättshavaren se § 30 alt § 31 i stadgarna.  X  
TRÄDGÅRDSTÄPPA    
Grönytor som ingår i upplåtelse. Se § 2st 2 och § 30 alt § 31 i stadgarna.  X  
ÖVRIGT    
Inredningssnickerier, skåp och lådor, kryddställ/-skåp, badrumskåp, hatthylla, invändiga trappor i lägenhet, trösklar, socklar, foder, lister, gardinstänger, torkställning, beslag, brandvarnare.  X  
Markiser. Styrelsens tillstånd krävs för att sätta upp markiser.  X  
Vattensäng. Styrelsens tillstånd krävs p.g.a. eventuell begränsad bärighet för bjälklagen i vissa hus.  X  
Värmeåtervinningsaggregat. Styrelsen kan besluta att Brf svarar för underhåll. Bostadsrättshavaren skall dock alltid rengöra enligt skötselinstruktion.  X  
Varmvattenberedare i lägenhet  X