Parkering och Garage

Parkering inom området.
Securitas sköter bevakning av vårt område och det är dit man ska vända sig om man inte accepterar en avgift.
Viktiga punkter som ni bör känna till:
* Området är skyltat med P-Zon Förbud vilket innebär att all parkering inom området är förbjudet.
Glöm inte bort att det är 15 minuters regeln som gäller på området.  Det är ok att köra in på området och lasta ur saker men lämna inte bilen obevakad i mer än 15 minuter för då finns möjlighet till att du blir bötfälld eftersom parkering är förbjuden inne på området.
* Skylten “Besökande” betyder att endast fordon som besöker fastigheten får parkera på dessa platser med Parkerings-tillstånd.
* Uppställning av fordon framför garageportar är förbjudet.
* Uppställning av fordon på gräsmattor eller ytor som inte har parkeringstillstånd är förbjudet.
* Lastning och lossning inne på området får ske så länge som det pågår aktivitet vid fordonet, se 15 minuter regeln.
* Om fordon måste ställas upp en längre tid, exempelvis p g a sjukdom, kontakta styrelsen.
* Området är ett bilfritt område för att vi ska få en bra boendemiljö.
* Det innebär även mopeder och motorcyklar inte får köras inne på området men dock rullas.
* Lämna inte kvar motorvärmarkabel i el-uttagen på elstolparna när ni kör iväg, det är förbjudet enligt svensk lag.

Om någon mot förmodan skulle få en kontrollavgift och vill överklaga denna skall ni vända på kontrollavgiften, där står det adress och telefon information dit ni måste vända er eftersom föreningen inte kan betala/dra tillbaka några böter och att Securitas sköter våra parkeringar.

Hur många platser får man ha?
Eftersom tillgången på parkeringar och garage är begränsad kan man bara hyra 2 platser per bostad.

Vad kostar det?
Kostnaden för att hyra en p-plats är 350:-/mån och garage 600:-/mån.

Hur får jag en parkering?
Vi använder oss av Riksbyggen kö system på www.mitt.riksbyggen.se

När jag säljer
Vid försäljning av lägenheten skall p-platsen sägas upp senast 1 månad före avflyttning.
Parkeringsplatsen hör inte till lägenheten.

Gästparkeringarna.
Gästparkeringarna har utgått och förening använder Parkster https://www.parkster.com/se/

Parkering platser.
Numret på din parkering står på parkering stolpen även under motorvärmare luckan.
Det nr som du ska parkera på är samma som du har på ditt parkeringsavtal.
Är man osäker vilket nummer man ska parkera kontakter man Riksbyggen.

Hur ställer man sitt fordon i den uppmärkta parkeringsruta?
Enklast är om alla står mitt i den uppmärkta rutan. Då blir avstånden lika åt alla håll.