Stadgar

Här kommer ny uppdaterade stadgar att finnas:

Våra stadgar Backenhus 1

Jämförelser med gamla och nya stadgar och en översikt på ändringarna.

jamforelse-normalstadgar-brf-2014
2014-oversikt-andringar-normalstadgar-brf

Skälen till revisionen på stadgar.
– Göra språket mer modernt och texterna mer lättbegripliga för medlemmarna
– Anpassa till aktuell lagstiftning och värderingarna inom Riksbyggens organisation.