Bokningssystem QT

Vi använder ett nytt digitalt bokningssystem från QT system AB för våra gemensamma lokaler.
Vi använder RFI taggar och bokningar kan göras i en smarttelefon med QT appen, boknings hemsidan och boka via touchpanelen som är placerad i kvarterslokalen vid köksdörren.
Man loggar in med sin tagg på högra sidan av skärmen, glöm inte att logga ut efter bokning.
En ny tagg eller en extra tagg kan köpas för 150kr, kontakta styrelsen.

QT App
Appen QT Kund finns att ladda ner i Apps Store för iPhone och i Playbutiken för Androidtelefoner
Användarinstruktion QT
Anläggningsnummer: 1345

Med de nya boknings systemet förbinder Hyresgästen sig att följa Föreningens ordningsregler och bryter man mot de reglerna kan Föreningens sätt in åtgärder.
Ex. städavgift och avstängning.

Tvättstugan (Höger och Vänster)
Tvättider blir samma som förut med 4 timmar pass ( 07:00-11:00, 11:00-15:00, 15:00-19:00 och 19:00-23:00).
Man kan boka 2ggr i veckan.
Ingen annan (utom styrelsen) kan gå in i tvättstugan på en bokad tid.
Inga kläder blir stulna, inget bråk om stulen tvättid m m

Alla ska städa efter sig i tvättstugan efter användande. Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill att det ska se ut då du kommer. Blir det fel på en maskin skall en felanmälan göras 0771-860 860, ange om möjligt felkoden som visas i displayen på maskinen. Sätt även upp skylten där du också skriver när felet inträffade och notera felkoden.

Samlingslokal och Kök
Kan man hyra i 3 timmar / pass hela dygnet.
Man kan boka upptill 8 pass efter varandra.

Alla ska städa efter sig i efter sig, lämna samlingslokalen och kök i det skick som du själv vill att det ska se ut då du kommer.
OBS! Ska du använda lokalen för fest visa då hänsyn till de boende vid kvarterslokalen och vistas inte utomhus sent på kvällen. Ha även dörrar och fönster stängda efter kl. 22.00

Bastu / Relax
Bastu tider blir 07:00-12:00, 12:00-18:00 och 18:00-23:00
Man får boka 2 pass efter varandra.
Alla ska städa efter sig i efter sig, lämna Bastun/Relaxen i det skick som du själv vill att det ska se ut då du kommer.

Övernattningsrum 
Övernattningsrum  hyrs ut som tidigare mot en avgift: 100kr / dygn
Tider: 12:00-12:00 och man kan boka upptill 5 dygn efter varandra.
Alla ska städa efter sig i efter sig, lämna övernattningsrum i det skick som du själv vill att det ska se ut då du kommer.

Regler för Övernattningsrum 

1. Hyresgästen ska vara medlem i Backenhus 1.
Övernattningslägenheten får disponeras av hyresgästen närstående personer. I lägenheten får maximalt 4 personer vistas vid ett och samma tillfälle.

2. Hyran för övernattningslägenheten utgör 100 kronor per dygn. Denna kostnad läggs på hyresgästens avgiftsavi. Om avbokning inte sker senast 2 dagar före hyrestidens början, så återbetalas inte hyran, även om lägenheten inte nyttjas.

3. Hyrestiden löper per dygn från kl 12.00 till kl 12.00 påföljande dag. Övernattningslägenheten får inte hyras mer än 5 dagar i följd vid varje tillfälle.

4. Lägenheten ska användas som övernattningslägenhet. Störande ljud får inte förekomma före kl 08.00 och efter kl 22.00. Djur och rökning får inte förekomma i lägenheten.

5. Föreningen håller med madrass, täcke och kudde. Hyresgästen får själv förse de sängar som används med örngott, påslakan och lakan.

6. Hyresgästen är vid hyrestidens början skyldig att till Föreningen anmäla bristande städning och skador på övernattningslägenheten. Hyresgästen ska väl vårda övernattningslägenheten och de i uthyrningen ingående möblerna och utrustningen. Efter användandet ska hyresgästen städa lägenheten, iordningställa sängarna, tömma sopor och i övrigt återställa lägenheten i samma skick som vid hyrestidens början samt återlämna taggen. Städutrustning finns i rummet/tvättstugan. Om lägenheten inte är i ordning och städad ska hyresgästen ersätta Föreningen med 500 kr, kostnaden läggs på hyresgästens avgiftsavi.

7. Hyresgästen förbinder sig att följa Föreningens ordningsregler, som rör övernattningslägenheten.

8. Eventuella skador eller åverkan på lägenheten ska ersättas av hyresgästen. Hyresgästen svarar därvid även för närståendes användande av lägenheten.

9. Brister och fel i övernattningslägenheten ska omgående anmälas till Föreningen.