KONTAKTPERSONER

FELANMÄLAN RIKSBYGGEN
Mail: felan.vasterbotten@riksbyggen.se
Dag och natt-service Tel: 0771-860 860

OBS! Felanmäl dig alltid dessa vägar (mail eller telefon). Informationen kommer då som underlag för våra rapporter. // Styrelsen

FÖRVALTARE:
Patrik Andersson
Riksbyggen Tel: 090-15 96 02
Mail: patrik.andersson@riksbyggen.se

UTHYRNING AV GARAGE OCH MOTORVÄRMARPLATSER:
Vi använder oss av Riksbyggen kö system
http://www.riksbyggen.se/kampanjer/Aktivko

IT-VÄRD OCH INTERNETANSVARIGA:
Vid problem maila: itvard.backenhus@gmail.com
OBS! Vid problem uppge denna information:
1. Vad du heter, namn
2. Var du bor, VG?
3. Vad som är fel, Saknar it-uppgifter, fel på fiberkonverter osv.

Vid övriga problem kontakta Vice Ordförande, Patric Andersson (Se kontaktuppgifter under Styrelsen)

BOKNING AV KVARTERSLOKALEN OCH KÖK:
Vi använder QT boknings-system, se Bokningssystem QT

BOKNING AV BASTU:
Vi använder QT boknings-system, se Bokningssystem QT

VALBEREDNING:

Fredrik Utterberg
Vg 107

REVISORER:

Kjell Högberg
Vg 41