Altandörrar, Slutbesiktning


Altandörrar, Slutbesiktning

Nu är det dax att ni kontrollerar era Altandörrar om något är fel eller saknas av det ni beställt.

Skicka era felaktigheter till Rolf på Fsn Nordfönster,

rolf.olsson@fsnn.se

Skriv gärna namn, adress, mobilnummer samt vad som behöver åtgärdas.

Vi kommer att gå runt och besikta men lättare för er att kontrollera er egen altandörr.

Mvh Styrelsen