KONTAKTPERSONER

FELANMÄLAN RIKSBYGGEN
Mail: felan.vasterbotten@riksbyggen.se
Dag och natt-service Tel: 0771-860 860

OBS! Felanmäl dig alltid dessa vägar (mail eller telefon). Informationen kommer då som underlag för våra rapporter. // Styrelsen

FÖRVALTARE:
Johan Bergström
Riksbyggen Tel: 090-15 96 42
Mail: johan.x.bergstrom@riksbyggen.se

UTHYRNING AV GARAGE OCH MOTORVÄRMARPLATSER:
Vi använder oss av Riksbyggen kö system
http://www.riksbyggen.se/kampanjer/Aktivko

IT-VÄRD OCH INTERNETANSVARIGA:
Vid problem maila: itvard.backenhus@gmail.com
OBS! Vid problem uppge denna information:
1. Vad du heter, namn
2. Var du bor, VG?
3. Vad som är fel, Saknar it-uppgifter, fel på fiberkonverter osv.

Vid övriga problem kontakta Vice Ordförande, Patric Andersson (Se kontaktuppgifter under Styrelsen)

BOKNING AV KVARTERSLOKALEN OCH KÖK:
Se till att lokalen först har bokats och att det finns uppskrivet på anslaget vid samlingslokalen, så att vi slipper kollisioner. Du bokar lokal genom att betala en deposition till samt skriver under avtalet sedan tar man kontakt med någon i styrelsen

Turordning för hyresavtal/avtal:
Nils, Kristina och Patric (se kontakt uppgifter under Styrelsen).

BOKNING AV BASTU:
Se till att lokalen först har bokats och att det finns uppskrivet på anslaget vid samlingslokalen så slipper vi kollisioner.

Turordning:
Ola, Kristina och Patric (se kontakt uppgifter under Styrelsen).

VALBEREDNING:

Anders Åkerlund
Vg 85

Fredrik Utterberg
Vg 107

REVISORER:

Kjell Högberg
Vg 41